40dnidlazycia

DEKLARACJA POKOJU

Zapisując się do udziału w czuwaniu, zgadzasz się przestrzegać niniejszego Oświadczenia o pokoju:

 • Będę dążyć wyłącznie do pokojowych, modlitewnych i zgodnych z prawem rozwiązań problemu przemocy aborcji poprzez wspieranie życia od naturalnego poczęcia do naturalnej śmierci.
 • Będę okazywać współczucie i odzwierciedlać miłość Chrystusa do wszystkich.
 • Nie będę celowo wyrządzać krzywdy ani popełniać przestępstw lub przemocy.
 • Nie będę w żaden sposób, bezpośrednio lub pośrednio, związany z jakąkolwiek organizacją wspierającą aborcję, w tym z Planned Parenthood.

 

Podczas uczestnictwa w działaniach 40 Dni dla Życia:

 • Nie będę utrudniać ani blokować podjazdów, chodników, jezdni ani innych zgodnych z prawem przejść.
 • Nie będę zaśmiecać, niszczyć, uszkadzać ani naruszać cudzej własności.
 • Będę uważnie opiekować się nieletnimi znajdującymi się pod moją opieką.
 • Nie będę nikomu grozić, przeklinać, krzyczeć ani znęcać się werbalnie.
 • Nie będę popełniać żadnych aktów przemocy, grozić ani dotykać żadnej osoby, ani też pokazywać lub omawiać broni.
 • Będę uprzejmy i będę współpracować z organami ścigania i ważnymi władzami cywilnymi.
 • Jeśli zostanę poproszony o opuszczenie miejsca przez uprawnione władze, zastosuję się do tego i skontaktuję się z centralą 40 Dni dla Życia w Polsce.
 • Nie będę opowiadać się za lub przeciw żadnemu kandydatowi na urząd wyborczy, żadnemu proponowanemu lub faktycznemu ustawodawstwu ani żadnej inicjatywie wyborczej.

 

Będę dążyć do zapewnienia bezpieczeństwa sobie i innym poprzez:

 • Staranie się, aby na miejscu było jednocześnie co najmniej dwóch uczestników czuwania i nigdy nie przebywanie samemu po zmroku.
 • Organizowanie czuwania w bezpiecznym, publicznym i zgodnym z prawem miejscu.
 • Natychmiastowe wezwanie i współpracę z organami ścigania oraz rejestrowanie wszelkich incydentów, jeśli czuję się niebezpiecznie lub jeśli dokonano aktu przemocy lub zniszczenia lub grożono takim aktem.
 • Opuszczenie i wezwanie organów ścigania, jeśli czuję się zagrożony lub zagrożona.
 • Jeśli jestem osobą niepełnoletnią, wezmę udział w 40 Dniach dla Życia wyłącznie w obecności lub za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.